76% no mums ir satraukti par to, ka  ikdienā jāsaskaras ar bīstamajām vielām, bet gandrīz 60% netic, ka produkti, kas satur ķimikālijas, ir pietiekami droši – tā liecina nupat publicētais Eurobarometer pētījums par ķīmisko vielu drošību.

Vairāk nekā puse no mums jūtas informēta par potenciālo apdraudējumu no bīstamajām vielām tādās ikdienas precēs kā krāsās, sadzīves ķīmijā, elektroprecēs, mēbelēs u.c. Par bīstamo vielu kaitējumu vienlīdz daudz uzzinām gan no informācijas uz  produktu iepakojuma, gan ziņām medijos.

Tikai aptuveni 40%  uzskata, ka produkti, kas satur ķimikālijas un kurus var iegādāties Latvijā, ir droši veselībai un videi.

Turklāt vairāk nekā puse domā, ka pēdējo 10-15 gadu laikā šo produktu drošība vai nu nav mainījusies, vai ir pasliktinājusies. Tāpat 61% domā, ka drošības prasības un standarti šādiem produktiem nav pietiekami augsti.

Tikai aptuveni 1/5 daļa zināja, ko nozīmē šī bīstamības piktogramma. Puse domāja, ka tā apzīmē bīstamību videi, kaut arī tā galvenokārt norāda, ka viela var izraisīt alerģisku ādas reakciju, var kairināt acis, ir kaitīga, ja nonāk elpceļos vai tiek norīta.

Īstas skaidrības mums nav arī par šo piktogrammu , kas norāda uz nopietnu bīstamību veselībai, vairāk to asociējot ar astmu un citiem elpošanas traucējumiem.

Savukārt labi atpazīstam šīs piktogrammas, kas liecina, ka produkts ir bīstams videi vai arī viegli uzliesmo.