Pavasaris ir lielisks laiks, kad bērni var spēlēties ārā. Beidzot var iemēģināt jaunās smilšu figūriņas, lāpstiņas, līdzsvara velosipēdus vai piepūšamās rotaļlietas. Bet vai zināji, ka šīs rotaļlietas un citi bērniem paredzētie izstrādājumi var saturēt vielas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt bērnu hormonu sistēmu un izraisīt ilgtermiņa ietekmi uz veselību?

Nevēlamās vielas bērnu produktos

Lai gan dažas bīstamas vielas (piemēram, smagie metāli, atsevišķi ftalāti, bisfenols A vai organofosfātu antipirēni) bērnu rotaļlietās un izstrādājumos ir aizliegtas, ir daudz citu nereglamentētu vielu, kas var ietekmēt bērnu veselīgu attīstību.

Vienlaikus jāņem vērā, ka ir produkti, uz kuriem neattiecas Rotaļlietu drošuma direktīva, piemēram, biroja piederumi, tostarp krāsojamās pildspalvas, sporta inventārs, piemēram, velosipēdi vai skrituļslidas, apģērbi un modes aksesuāri un citi produkti, izņemot rotaļlietas, kas paredzētas bērniem vecākiem par 3 gadiem.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka tiesību akti bieži aizliedz tikai vienu vai nedaudzas konkrētas vielas ar līdzīgu toksiskumu. Tirgū ir vairāki desmiti ftalātu, bet bērnu rotaļlietās ir aizliegts izmantot tikai visbīstamākos no tie. Pastāv arī izņēmumi, piemēram, ka viela var atrasties rotaļlietas iekšpusē, kur tā nav pieejama bērniem rotaļu laikā.

Rotaļlietu drošuma direktīva

Rotaļlietu drošuma direktīva tika pieņemta 2009. gadā, nosakot drošības prasības attiecībā uz vispārējiem un īpašiem riskiem (piemēram, ķīmiskiem, fizikāliem, mehāniskiem, elektriskiem, uzliesmojošiem, higiēnas un radioaktivitātes riskiem) rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 14 gadu vecumam. Direktīvā ir izklāstīti noteikumi par ES pārdodamo rotaļlietu ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem un valsts tirgus uzraudzību, lai garantētu brīvu rotaļlietu apriti, kas nerada risku bērniem.

Vairāk nekā 10 gadus pēc tiesību akta pieņemšanas  Eiropas Komisija 2020. gada novērtējuma ziņojumā secināja, ka direktīvā joprojām ir trūkumi, galvenokārt saistībā ar veselības un drošības mērķa sasniegšanu. Lai uzlabotu situāciju, dalībvalstis ir aicinātas uzlabot tirgus uzraudzības pasākumus, kas ietver rotaļlietu testēšanu tirgū un ražotāju dokumentācijas pārbaudi, lai izņemtu no tirgus nedrošas rotaļlietas un vērstos pret personām, kas atbildīgas par to laišanu tirgū. Turklāt arī interneta veikaliem jānodrošina, lai tiešsaistē pārdotie produkti atbilst ES drošības prasībām.

Rotaļlietu drošums ir arī viena no Ptērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pamata prioritātēm.  PTAC ik gadu veic rotaļlietu tirgus uzraudzību un atklāj lielu skaitu neatbilstošas rotaļlietas.

Izmanto savas tiesības zināt un radi pārmaiņas!

Saskaņā ar REACH regulu Tev ir tiesības jautāt ražotājiem un tirgotājiem par īpaši bīstamo ķīmisko vielu (SVHC) klātbūtni produktos.  Izmantojot lietotni Scan4Chem, skenē produkta svītrkodu un jautā rotaļlietu un bērnu preču ražotājiem un tirgotājiem par SVHC klātbūtni. Tādējādi arī vari izvēlēties drošākus produktus. Izmanto Scan4Chem un pajautā, vai tavs iecienītais bērnu preču ražotājs ir pakāpeniski izslēdzis šīs vielas no savas produkcijas!

Kas skenē, tas vinnē!

Vienlaikus atgādinām, ka turpinās konkurss “Kas skenē, tas vinnē” – nosūtot 5 informācijas pieprasījumus par dažādām precēm dažādiem tirgotājiem vai ražotājiem, vari laimēt JBL Flip 3 portatīvo skaļruni!

Aktivitāte veikta LIFE programmas projektā “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).