Daudzām veikalos nopērkamajām sadzīves ķimikālijām joprojām nav bērniem drošs iepakojums, piemēram, īpašs vāciņš, kuru mazuļi nevar atvērt – atklājis  atbildīgo institūciju veiktais pētījums 15 ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Kopumā tika pārbaudīti gandrīz 800 šādu produktu, un no tiem 230 neatbilda klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas prasībām.

Vairums no šiem produktiem bija dezinfekcijas šķidrumi, balinātāji, cauruļu, virtuves plīšu un logu tīrāmie līdzekļi. Atbildīgās institūcijas pārbaudes veica pie visiem šādu produktu piegādes ķēdes dalībniekiem, taču visvairāk – pie tirgotājiem.

32 gadījumos produktam nebija atbilstošs vāciņš, kas neļautu bērnam piekļūt bīstamajam iepakojuma saturam, kuri vairumā gadījumu klasificēti kā kodīgi vai tādi, kas var apgrūtināt elpošanu. 77 produktiem uz iepakojuma vispār nebija vai nebija pareizi norādīts brīdinājums par potenciālo kaitējumu. 66 gadījumos nebija korekti norādījumi par drošu iepakojumu. Atsevišķiem produktiem iepakojums bija tāds, kas var mudināt bērnu interesi, tādējādi neatbilstot normatīvu prasībām.

Pārbaudes rezultātā 24 produktus neatļāva palaist tirdzniecībā  un vēl 24 bija jāizņem no tirgus.

Avots: Eiropas Ķimikāliju aģentūra